Goshin-Jitsu
Fachbeauftragter:
Rudi Bauer
Enzianweg 4, 90542 Eckental
Tel: 09126 / 28 81 41
bb.goshinjitsu@ddk-ev.de

Goshin-Jitsu Prüfungsordnung (pdf-Datei)