Die Landesgruppe Hessen des DDK e.V. lädt zur DAN- Prüfungsvorbereitung in den Disziplinen Judo, Ju- Jutsu und Jiu- Jitsu ein:

Termin: 23. Oktober 2022 – 11:00 – 16:00

Was/ Lehrgangsthemen:
Jiu- Jitsu: Kime -no-Kata
Ju- Jutsu: Techniken 1. bis 3. DAN
Judo: Nage -no-Kata

Weitere Infos